O nama

Historijat

Firma El Tarik Oil Benzinske Stanice d.o.o. osnovana je 1997. godine u Sarajevu sa 100% privatnom kapitalom. Osnovna djelatnost firme je trgovina naftom i naftnim dervatima. Firma posluje u okviru tri benzinske stanice. Brzom, kvalitetnom i efikasnom uslugom pokušavamo udovoljiti sve potrebe kupaca na obostrano zadovoljstvo, te zadovoljiti sve ekološke standarde u smislu očuvanja čovjekove okoline.

Uprava društva

Bakir Čengić, direktor

Kemal Čengić, zamjenik direktora

Bećir Čengić, savjetnik

Podaci o firmi

Puni naziv: El Tarik Oil Benzinske Stanice d.o.o. Sarajevo, društvo za promet i usluge d.o.o. Sarajevo

Adresa: Ćamila Sijarića br. 26, 71000 Sarajevo, Novo Sarajevo, BiH

Registracija: Općinski sud Sarajevo, MBS: 1-19272

ID broj: 4200031380000

PDV broj: 200031380000

Poslovne banke

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Bosna Bank Internacional d.d. Sarajevo

NLB Banka d.d. Sarajevo

Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

Privredna banka d.d. Sarajevo

Moja banka d.d. Sarajevo

ZirratBank d.d. Sarajevo